Sự thật về tin đồn tháng 7 cô hồn

Sự thật tháng 7 cô hồn
Chúng ta có 7 luân xa, có 7 ngày trong một tuần, đó là điều mà các thế lực đen tối không thể xóa bỏ được.

Vì sao gọi là tháng 7 cô hồn?

Chúng ta nghe đồn về tháng 7 là tháng cô hồn nhưng không biết lý do tại sao?
Người ta kiêng kỵ rất nhiều điều trong tháng 7, kiêng xây nhà, kiêng đám cưới…
Nhưng tháng 6 lại rủ nhau đám cưới rôm rả, ai đó cưới vào tháng 7 sẽ có những lời dè bỉu kiểu “tháng 7 cô hồn ai đi làm đám cưới”

Sự thật về số 6

Con số 6 là số của quỷ satan
Có thể thấy con số 6 khắp mọi nơi…1 giờ 60′, 1 phút 60s, 1 ngày có 24 tiếng (2+4=6)…
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao 1 giờ 60 phút mà không phải là 70 phút, 1 phút 60 giây mà không phải 70 giây, tại sao một ngày không phải 28 tiếng…chúng muốn con người dành 8 tiếng cho thân, 8 tiếng cho tâm và 8 tiếng cho trí, không có linh hồn.

Ý nghĩa thật sự số 7

Số 7 là số của Thượng đế, con số linh thiêng.
7 luân xa
Chúng ta có 7 trung tâm luân xa. Có 7 ngày trong tuần.
Có 7 ngày trong một tuần
Như vậy lời đồn tháng 7 cô hồn, xui xẻo là có một sự tấn công có chủ ý của các thế lực đen tối, để con người né xa con số linh thiêng này…